# NGINX Reverse Proxy

TIP

Deze tutorial is gemaakt door Tiebienotjuh07 (opens new window)

# Nginx Reverse Proxy - Ubuntu (LetsEncrypt)

Aangeraden om je package manager eerst te updaten sudo apt-get update && sudo apt update

Stap 1)

Installeer nginx & certbot met de volgende commando's: sudo apt install nginx && sudo apt install -y certbot

Stap 2)

Zorg dat het domein (in dit voorbeeld test.tiebienotjuh.be) naar het ip van de vps wijst (A Record)

Stap 3)

Maak een SSL Certificaat via LetsEncrypt/Certbot met volgende commando sudo certbot certonly -d test.tiebienotjuh.be test.tiebienotjuh.be vervangen door jouw domein

Stap 4)

Maak een nginx config bestand door onderstaand commando uit te voeren: sudo nano /etc/nginx/sites-available/reverse.conf plaats onderstaande text in het config bestand.

server {
  listen 80;
  server_name <DOMAIN>;

  return 301 https://$server_name$request_uri;
}
server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name <DOMAIN>;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<DOMAIN>/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<DOMAIN>/privkey.pem;

  location / {
    proxy_pass http://<IP>:<PORT>/;
  }
}

Vervang <DOMAIN> door uw domein. Vervang <IP> door het ip adres van uw vps. Vervang <PORT> door de poort waar het proces op draait.

Stap 5)

Maak een systemlink tussen de config bestanden met onderstaande commando: sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/reverse.conf /etc/nginx/sites-enabled/reverse.conf

Stap 6)

Restart nginx en normaal gezien is je site nu bereikbaar via het ingestelde domeinnaam! sudo service nginx restart

# Nginx Reverse Proxy - Ubuntu (Cloudflare)

! Jouw domein moet blijf cloudflare staan en je SSL Settings op 'full' of 'full (strict)'.

Aangeraden om je package manager eerst te updaten sudo apt-get update && sudo apt update

Stap 1)

Installeer nginx & acme.sh met de volgende commando's: sudo apt install nginx && curl https://get.acme.sh | sh -s email=JOUWCLOUDFLAREEMAIL && source ~/.bashrc Vervang JOUWCLOUDFLAREEMAIL door uw email van cloudflare (waar het domein op staat)

Stap 2)

Zorg dat het domein (in dit voorbeeld test.tiebienotjuh.be) naar het ip van de vps wijst (A Record) (PROXIED)

Stap 3)

Haal uw persoonlijke cloudflare Global API Key op via volgende link: https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens

Stap 4)

Stel uw gegeven in bij acme.sh met onderstaande commando's: export CF_Key="GLOBALAPIKEY export CF_Email="JOUWCLOUDFLAREEMAIL" Vervang GLOBALAPIKEY door de key die u bij stap 3 hebt opgehaald. Vervang JOUWCLOUDFLAREEMAIL door het email die bij stap 1 hebt meegegeven bij de installatie van acme.sh

Stap 5)

Maak een nginx config bestand door onderstaand commando uit te voeren: sudo nano /etc/nginx/sites-available/reverse.conf plaats onderstaande text in het config bestand.

server {
  listen 80;
  server_name <DOMAIN>;

  return 301 https://$server_name$request_uri;
}
server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name <DOMAIN>;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<DOMAIN>/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<DOMAIN>/privkey.pem;

  location / {
    proxy_pass http://<IP>:<PORT>/;
  }
}

Vervang <DOMAIN> door uw domein. Vervang <IP> door het ip adres van uw vps. Vervang <PORT> door de poort waar het proces op draait.

Stap 6) Maak het SSL Certificaat met onderstaand commando:

acme.sh --issue --dns dns_cf -d "<DOMAIN>" \
--key-file /etc/letsencrypt/live/<DOMAIN>/privkey.pem \
--fullchain-file /etc/letsencrypt/live/<DOMAIN>/fullchain.pem

Vervang <DOMAIN> door uw domein.

Stap 7) Maak een systemlink tussen de config bestanden met onderstaande commando: sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/reverse.conf /etc/nginx/sites-enabled/reverse.conf

Stap 8) Restart nginx en normaal gezien is je site nu bereikbaar via het ingestelde domeinnaam! sudo service nginx restart